Το καλύτερο μέλι είναι αυτό που έχει υποστεί την λιγότερη δυνατή επεξεργασία δεν έχει αναμειχτεί με γλυκαντικές ουσίες και ο παραγωγός ακολουθεί ορθούς κανόνες μελισσοκομικής πρακτικής.

Αφού διασφαλίσουμε τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούμε να διαλέξουμε από τις παραπάνω κατηγορίες μελιού βάσει γευσιγνωστικών προτιμήσεων η βάση οργανοληπτικών στοιχείων και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών.